PROTECȚIA DATELOR

Dorința noastră principală este să vă simțiți în siguranță când faceți cumpărături on-line în magazinul PEPINA.RO.  Protejarea sferei personale este o prioritate pentru noi, deoarece considerăm protecția datelor cu caracter personal ca principiu fundamental în oferirea on-line de calitate a produselor și a serviciilor.

Politică, care determină modul în care datele Dvs. personale vor fi procesate și protejate:

Informație despre compania care procesează datele Dvs.:

Denumire: "PEPINA M" EOOD

VAT: BG131197187

Sediul central și adresa de conducere: Sofia

Adresa pentru corespondență: Sofia

Telefon: 0316301298;

E-mail: [email protected]

Site web: https://pepina.ro

Motivul pentru colectarea, prelucrarea și stocarea datelor Dvs. Personale:

Art. 1 Administratorul colectează și procesează datele dvs. personale în legătură cu utilizarea magazinului online  https://pepina.ro și contractarea cu societatea pe baza art. 6, par. 1, Regulamentul (CE) 2016/679 (GDPR) în special, pe o bază următoare:

Îndeplinirea obligațiilor Administratorului sub contract cu Dvs.;

Respectarea obligației legale care se aplică spre Administrator;

În scopul intereselor legitime ale Administratorului sau ale unei terțe părți;

Obiective și principii de colectare, prelucrare și stocare a datelor dvs. Personale

Art. 2. (1) Colectăm și procesăm datele personale, pe care ni le furnizați Dvs. în legătură cu utilizarea magazinului online https://pepina.ro și încheierea unui contract cu compania, inclusiv în următoarele scopuri:

 • crearea unui cont și furnizarea de funcționalități complete în utilizarea magazinului online;
 • individualizarea unei părți la contract;
 • scopuri contabile;
 • scopuri statistice;
 • protecția securității informațiilor;
 • asigurarea executării contractului de prestare a serviciului respectiv;
 • trimiterea unui newsletter la cererea dumneavoastră;

(2) Respectăm următoarele principii la procesarea informațiilor dvs. personale:

-  legalitatea, buna credință și transparența;

-  limitarea scopului prelucrării;

-  relevanță pentru scopul prelucrării și pentru a minimiza datele colectate;

-  acuratețea și actualitatea datelor;

-  limitarea depozitării în vederea atingerii obiectivelor;

-  integritatea și confidențialitatea prelucrării și asigurarea unui nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal.

(3) În prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal, Administratorul poate procesa și stoca date personale pentru a-și proteja interesele legitime:

 •  îndeplinirea obligațiilor sale față de Agenția Națională pentru Venituri, Ministerul de Interne și alte autorități de stat și municipale.

Ce fel de date personale colectează, procesează și stochează compania noastră

Art. 3. Compania efectuează următoarele operațiuni cu datele personale pe care le furnizați în următoarele scopuri: Înregistrarea unui consumator în magazinul electronic și executarea unui contract la distanță - scopul acestei operațiuni este de a crea un profil pentru a utiliza magazinul online pentru a achiziționa bunuri și furnizarea de detalii de contact pentru livrarea bunurilor achiziționate. Înregistrare și crearea de cont utilizarea magazinului online nu este un pas necesar de la furnizarea serviciului și este accesibil într-o măsură semnificativă, fără a crea un profil, ci ca un “Oaspete. “

Încheierea evaluării impactului: Pe baza evaluării impactului, responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal consideră operația "Înregistrarea unui utilizator în magazinul electronic și executarea unui contract la distanță-cumpărare " este eligibil pentru executare și oferă garanții suficiente pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale persoanei vizate în conformitate cu cerințele GDPR.

Încheierea și executarea unui contract comercial cu un client sau partener - scopul acestei operațiuni este încheierea și executarea unui contract cu un partener comercial sau client și administrarea acestuia. Având în vedere domeniul limitat al datelor cu caracter personal colectate și circumstanța, că unele dintre ele sunt colectate din surse publice, Responsabilul cu protecția datelor consideră că, nu este necesar să se efectueze o evaluare a impactului operațiunii.

Trimiterea de buletinul informativ (newsletter) și mesaje publicitare - scopul acestei operațiuni administrează procesul de trimitere a buletinelor informative clienților, care au declarat că doresc să primească. Având în vedere domeniul limitat al datelor cu caracter personal colectate, Responsabilul cu protecția datelor consideră că, care efectuează o evaluare a impactului nu este necesară efectuarea unei evaluări a impactului operațiunii.

xercitarea unui drept de retragere sau revendicare - scopul acestei operațiuni este de a administra procesul de exercitare a dreptului de retragere sau revendicare de către client. Având în vedere domeniul limitat al datelor cu caracter personal colectate, Responsabilul cu protecția datelor consideră că, care efectuează o evaluare a impactului nu este necesară efectuarea unei evaluări a impactului operațiunii.

Evaluarea la achiziționarea de bunuri - scopul acestei operațiuni este o evaluare preliminară, la cererea clientului pentru achiziționarea de bunuri;

Cumpărarea unui produs -  scopul acestei operațiuni este asistența la transferul mărfurilor

prin semnarea unui contract de achiziție cu o persoană fizică.

Art. 4. (1)  Administratorul procesează următoarele categorii de date cu caracter personal și informații pentru următoarele scopuri și pentru următoarele motive:

Datele pentru înregistrarea și primirea unui buletin informativ (nume, e-mail).

Scopul pentru care sunt colectate datele:

 • contactarea și trimiterea de informații către utilizator,
 • în scopul înregistrării unui utilizator și în magazinul online
 • pentru a trimite un buletin informativ.

Motivul pentru prelucrarea informațiilor Dvs. personale

- Prin adoptarea termenilor și condițiilor generale și înregistrarea în e-shop sau plasarea unei comenzi fără înregistrare, sau la încheierea unui contract scris, între Administrator și Dvs. se creează o relație contractuală, pe baza căreia procesăm datele dvs. personale - art. 6, par. 1, b. (b) GDPR. Datele dvs. pentru a trimite un buletin informativ prelucrate pe motivele prezentate de tine in mod expres consimtamantul - art. 6, par. 1, b. (b) GDPR.

Datele suplimentare furnizate de Dvs. - dacă doriți să adăugați profilul dvs., puteți completa familia, adresa, numărul de telefon și detaliile locației.

Scopul pentru care sunt colectate datele: Completând informații de utilizator într-un cont de utilizator.

Motive pentru prelucrarea datelor: Ați furnizat consimțământul explicit pentru prelucrarea a datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice 6, par. 1, b. (a) din GDPR la momentul înregistrării în magazinul online.

Detalii de livrare (nume, telefon, e-mail, adresa):

Scopul pentru care sunt colectate datele: Executarea obligațiilor administratorului în baza unui contract de  vânzare – cumpărare din distanța și livrarea bunurilor achiziționate, inclusiv exercitarea dreptului de returnare și înlocuirea sau refuzul bunurilor achiziționate.

Motivul pentru prelucrarea informațiilor Dvs. personale - prin acceptarea condițiilor generale și înregistrarea în magazinul electronic sau plasarea unei comenzi fără înregistrare, sau la încheierea unui contract scris, între Administrator și tu creezi o relație contractuală, pe baza căreia procesăm datele Dvs. personale  - art. 6, par. 1, b. (b) GDPR.

(2) Administratorul nu colectează și nu prelucrează date personale care privesc următoarele:

- dezvăluie originea rasială sau etnică;

- dezvăluie convingeri politice, religioase sau filosofice sau apartenența la sindicate;

- date genetice și biometrice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

(3) Datele cu caracter personal sunt colectate de către Administrator de la persoanele cărora li se adresează.

(4) Compania nu face decizii automate cu date.

(5) Compania nu colectează și procesează date pentru persoanele sub 16 ani, cu excepția consimțământului explicit al părinților sau al reprezentanților legali.

Transmiterea datelor personale de procesare

Art. 7. (1) Administratorul poate, la discreția sa, să transmită o porțiune sau toate datele dvs. personale privind prelucrarea datelor cu caracter personal la obiectivele de prelucrare, cu care ați fost de acord, sub rezerva cerințelor Regulamentului (CE) 2016/679 (GDPR).

(2) Administratorul vă anunță în cazul intenției de a transfera toate sau o parte din datele dvs. personale către țări terțe sau organizații internaționale.

Drepturile Dvs. în colectarea, prelucrarea și stocarea datelor Dvs. personale

Drepturile dvs. în colectarea, prelucrarea și stocarea datelor Dvs. personale

Art. 8. (1) Dacă nu doriți toate sau unele dintre datele Dvs. personale continuă să fie prelucrate de către Companie pentru oricare sau toate scopurile de procesare, puteți oricând să vă retrageți consimțământul de a vă procesa prin cerere în text liber.

(2) Administratorul vă poate cere să vă certificați identitatea și identitatea cu persoana căreia îi aparțin datele, cerându-vă să introduceți o adresă de e-mail și o parolă pentru a accesa site-ul în biroul Companiei înaintea angajatului nostru.

(3) Odată cu retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt obligatorii pentru crearea și menținerea unui profil de magazin online, contul Dvs. va deveni inactiv. Desigur, veți putea naviga în magazinul online și produsele pe care le oferiți și plasați comenzile ca oaspeți sau faceți o nouă înregistrare.

(4) În cazul în care există o comandă făcută de dvs., care este procesată, cel mai devreme moment, în care vă puteți retrage consimțământul pentru procesare, este finalizarea cu succes a comenzii.

Dreptul de acces

Art. 9. (1) Aveți dreptul să solicitați și să obțineți de la Administrator confirmarea faptului că datele personale asociate cu Dvs. sunt procesate ca și cum ați fi un utilizator înregistrat, puteți vedea întotdeauna detaliile dvs. personale în profilul dvs. pe care le-ați furnizat și le-ați procesat pentru Dvs.

(2) Aveți dreptul de a accesa datele, precum și informații referitoare la colectarea, prelucrarea și stocarea datelor Dvs. personale.

(3) Administratorul vă va furniza la cerere o copie a datelor personale prelucrate, asociate cu dvs. în formă electronică sau în altă formă adecvată.

(4) Furnizarea accesului la date este gratuită, dar Administratorul își rezervă dreptul de a impune o taxă administrativă în caz de recurență sau de solicitări excesive.

Dreptul de a fi corectat sau completat

Art. 10. Puteți să corectați sau să completați datele inexacte sau date personale incomplete, direct legate de dvs. prin intermediul contului dvs. de site sau prin solicitarea Administratorului.

Dreptul de ștergere ("de uitat")

Art. 11. (1) Aveți dreptul să întrebați administratorul ștergeți toate sau toate datele dvs. personale, iar Administratorul are obligația de a le șterge fără întârzieri nejustificate, dacă există unul dintre următoarele motive:

 • datele personale nu mai sunt necesare în scopuri, pentru care au fost recoltate sau prelucrate în alt mod;
 • Vă retrageți consimțământul, pe care se bazează prelucrarea datelor și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • Obiectați de prelucrarea datelor dvs. personale, inclusiv în scopul comercializării directe, și nu există motive întemeiate de prelucrare care să aibă un avantaj;
 • Datele au fost prelucrate în mod ilegal;
 • datele personale trebuie șterse în acest scop respectarea unei obligații legale în conformitate cu legislația UE sau legislația unui stat membru aplicabilă Administratorului;
 • au fost colectate date cu caracter personal în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale.

(2) Administratorul nu are obligația de a șterge datele cu caracter personal dacă le păstrează și le prelucrează:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și a dreptului la informare;
 • pentru a se conforma unei obligații legale care necesită tratament prevăzut de legislația UE sau legea statului membru aplicabilă administratorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea atribuțiilor oficiale conferite acesteia;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • în scopul arhivării în interes public, pentru cercetări științifice sau istorice sau în scopuri statistice;
 • pentru stabilirea, exercitarea sau protejarea revendicărilor legale.

(3) În cazul în care vă exercitați dreptul de a fi uitat mpania va șterge toate datele dvs. cu excepția următoarelor informație:

 • - informațiile necesare pentru a verifica, că dreptul dvs. de a fi uitat este îndeplinit - adresa de e-mail, adresa IP
 • informații tehnice despre funcționarea magazinului online, care informație nu se poate conecta în nici un fel cu a ta.
 • e-mailul la care v-ați înscris în magazinul online.

(4) Pentru a-ți exercita dreptul de a fi uitat, trebuie să trimiteți o solicitare prin trimiterea unei cereri de e-mail către Administrator.

(5) Administratorul poate cere să vă certificați identitatea și identitatea cu persoana căreia îi sunt date datele.

(6) Dacă există o comandă făcută de Dvs. care este procesată, cel mai devreme moment, în care poți cere să fii "uitat" este finalizarea cu succes a ordinului.

(7) Prin ștergerea informațiilor dvs. personale, contul Dvs. va deveni inactiv. Desigur, veți putea să navigați în magazinul online și să oferiți produsele și să faceți comenzi ca invitați sau să faceți o nouă înregistrare.

(8) Administratorul nu șterge datele, care are obligația legală de a păstra, inclusiv pentru protecția împotriva acțiunilor înaintate împotriva sa sau a dovedirii drepturilor sale.

Dreptul de limitare

Art. 12. Aveți dreptul să solicitați administratorului să restricționeze procesarea datelor dvs. conexe atunci când:

 • să pună la îndoială acuratețea datelor cu caracter personal pentru o perioadă, care permite administratorului să verifice acuratețea datelor personale;
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele dvs. personale să fie șterse, ci doar pentru a limita utilizarea acestora;
 • Administratorul nu mai are nevoie de date personale pentru procesare, dar le cereți acestora să stabilească, să-și exercite sau să vă protejeze revendicările legale;
 • V-ați opus tratamentului în așteptarea verificării faptului că temeiurile legale ale Administratorului au un avantaj față de interesele dvs.

Dreptul la portabilitate

Art. 13. (1) Puteți descărca oricând sau obțineți într-un format care poate fi citit de calculator datele stocate și procesate pentru Dvs. în legătură cu utilizarea solicitării administratorului prin e-mail.

(2) Puteți solicita administratorului să transfere direct datele Dvs. personale către un administrator pe care îl furnizați atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a primi informație

Art. 14. Puteți să cereți administratorului să vă informeze pentru toți destinatarii cărora li se solicită datele cu caracter personal pentru care se solicită corectarea, ștergerea sau limitarea prelucrării, au fost dezvăluite. Administratorul poate refuza să furnizeze aceste informații, dacă acest lucru ar fi imposibil sau va necesita eforturi disproporționate.

Dreptul la obiecții

Art. 15. Aveți dreptul să faceți obiecții în orice moment împotriva prelucrării datelor personale de către Administrator inclusiv atunci când sunt procesate în scopuri de profilare sau marketing direct.

Drepturile dvs. de a încălca securitatea informațiilor dvs. personale

Art. 16. (1) Dacă administratorul detectează o încălcare a securității datelor dvs. personale, care pot prezenta un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă va notifica, fără întârzieri nejustificate, încălcarea și măsurile luate sau care urmează să fie luate.

(2) Administratorul nu este obligat să vă anunțe dacă:

-  a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru protecția datelor, afectate de încălcarea securității;

- a luat ulterior măsuri pentru a se asigura că, că încălcarea nu va duce la un risc ridicat pentru drepturile dumneavoastră;

- notificarea ar necesita eforturi disproporționate.

Persoanele cărora li se furnizează informațiile dvs. personale

Art. 17. În scopul prelucrării informațiilor dvs. personale și furnizarea serviciului în deplina sa funcționalitate și în funcție de interesele dvs.,

 Administratorul poate furniza datele următoarelor persoane, are procesează datele - a se vedea lista procesatorilor de date. Aceste date personale de procesare respectă toate cerințele de legalitate și securitatea în procesarea și stocarea datelor dvs. personale.

Art. 18. Administratorul nu vă transferă datele în țări terțe.

Art. 19. În caz de încălcare a drepturilor dvs., așa cum este descris mai sau legislația aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul să depuneți o plângere la Comisia pentru protecția datelor personale după cum urmează:

Nume: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Sediul și adresa de conducere: Sofia 1592, "Prof. 2 Tsvetan Lazarov

Adresa pentru corespondență: Sofia 1592, "Prof. 2 Tsvetan Lazarov

Telefon: +3592 915 3 518

Site web: www.cpdp.bg

Art. 20. Vă puteți exercita toate drepturile de protecție a datelor dvs. personale prin formularele anexate la aceste informații. Desigur, aceste forme nu sunt obligatorii și vă puteți face creanțele în orice formă, are conține o declarație despre aceasta și vă identifică ca deținător de date.

Art. 21. Dacă acordul se referă la un transfer, Administratorul descrie posibilele riscuri pentru transferul de date către țări terțe în absența unei decizii privind o protecție adecvată și căi de atac adecvate.

Art. 22. COLECTAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Datele personale reprezintă orice informație care poate fi utilizată pentru identificarea unei persona. Informațiile personale pot fi solicitate de fiecare dată, după ce ne-ați contactat pe noi sau pe partenerii noștri pentru a vă oferi produsele și serviciile noastre. Numai subiectul acestei Politica de confidențialitate și toate legile aplicabile Administratorul și partenerii săi pot împărtăși aceste informații între ele și le pot utiliza. Datele dvs. personale sunt prelucrate numai pe teritoriul Republicii Bulgaria numai pentru perioada și pentru scopurile pentru care a fost furnizat.

22.1. Ce date personale colectăm

Atunci când vă înscrieți pentru un cont, cumpărați un produs, participați la o loterie etc., putem colecta diferite tipuri de informații, inclusiv, dar fără a se limita la numele, adresa poștală, numărul de telefon, adresa de e-mail, modul preferat de comunicare etc.

În cazurile în care trebuie emise anumite documente, cum ar fi o factură, pot fi necesare date suplimentare, în conformitate cu cerințele de reglementare.

Stocăm un istoric al comenzilor făcute din orice cont înregistrat pe site.

22.2. Cum folosim informațiile personale

Ne procesăm informațiile personale pentru a ne îndeplini obligațiile de parte contractantă pentru vânzarea de bunuri sau servicii. Putem să le folosim periodic pentru a trimite mesaje importante, cum ar fi notificări pentru comenzi, modificări la Termenii și condițiile sau alte politici.

În cazul în care ați fost de acord, procesăm datele dvs. pentru a vă informa despre promoțiile și promoțiile actuale. Odată solicitată, consimțământul poate fi retras în orice moment.

În cazul în care ați fost de acord să participați la anumite evenimente (concurs, loterie, joc, etc.),procesăm datele pe care ni le furnizați pentru a gestiona aceste activități.

Datele furnizate în formularul de candidatură vor fi utilizate numai în scopul selectării și evaluării adecvării candidatului pentru poziție.

22.3. Divulgarea către terți

În anumite cazuri, pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din contracte sau acorduri legale încheiate cu dvs., vom fi sau va trebui să dezvăluim informațiile personale pe care le furnizați partenerilor noștri (de ex. Transport, curier, serviciu, informații și alte companii ) sau autorităților competente.

22.4. Protecția datelor cu caracter personal

Administratorul ia măsuri de precauție, inclusiv măsuri administrative, tehnice și fizice, pentru a vă proteja datele personale de pierderi, furt și utilizări incorecte și de acces neautorizat, dezvăluire, modificare sau distrugere.

Atunci când postați în forumuri, camere de chat sau servicii de rețele sociale, informațiile personale pe care le distribuiți sunt vizibile pentru alți utilizatori și pot fi citite, colectate sau folosite de aceștia. În astfel de cazuri, sunteți responsabil pentru informațiile personale pe care alegeți să le furnizați.

22.5. Integritatea și păstrarea datelor cu caracter personal

Vom păstra datele dvs. personale pentru o perioadă necesară pentru a îndeplini scopul specific pentru care sunt procesate și apoi veți fi șterse, cu excepția cazului în care un instrument legal prevede ca acestea să fie păstrate pentru o perioadă mai lungă.

22. 6. Drepturile obiectului datelor cu caracter personal

Puteți verifica corectitudinea, exhaustivitatea și actualitatea informațiilor dvs. personale și le puteți corecta prin conectarea la contul Dvs.

Dacă doriți să vă retrageți acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, să solicitați o corectură, să faceți obiectul prelucrării sau să cereți ca datele dvs. să fie șterse ("dreptul de a fi uitat"),trebuie să trimiteți o cerere în acest sens prin e-mail [email protected]. Pentru a evita abuzurile, cererile cu conținutul de mai sus vor fi luate în considerare numai dacă sunt trimise prin e-mail și ne rezervăm dreptul de a solicita date suplimentare pentru a stabili identitatea părții solicitante și a persoanei vizate la care se referă.

Revendicările referitoare la datele cu caracter personal vor primi un răspuns în termen de o lună, iar dacă aveți nevoie să prelungiți termenul limită, veți fi informat despre extensia și motivele întârzierii. Putem refuza să procesăm cereri care sunt dublate în mod nejustificat sau care amenință confidențialitatea altor utilizatori.

Art. 23. COOKIES

Un modul cookie este un fișier text mic care este salvat pe computerul dvs. sau pe dispozitivul mobil și este descărcat de la acesta în vizitele ulterioare. pepina.ro

utilizează module cookie pentru a vă îmbunătăți și a facilita vizita. Nu folosim cookie-uri pentru a stoca informatii personale sau pentru a dezvalui informatii tertilor. 

Cookie-urile utilizate sunt atât permanente, cât și temporare (cookie-uri de sesiune). Cookie-urile permanente sunt stocate ca fișiere pe computer sau pe dispozitivele mobile pentru o perioadă de cel mult 24 de luni. Utilizăm cookie-urile de sesiune atunci când folosim caracteristica filtrului de produs pentru a verifica dacă sunteți conectat sau plasați un element în coșul dvs.

Puteți șterge cu ușurință module cookie de pe computer sau de pe dispozitivele mobile utilizând browserul dvs.

Instrucțiunile de funcționare și ștergere a modulelor cookie sunt afișate în meniul Ajutor din browser. Puteți alege să dezactivați modulele cookie sau să primiți o notificare ori de câte ori un nou modul cookie este trimis pe computerul dvs. sau pe dispozitivul Dvs. mobil. Rețineți că dacă alegeți să dezactivați modulele cookie, nu veți putea profita de toate funcțiile de pe site-ul nostru.

Cookie-urile terță parte

Utilizăm cookie-urile terță parte pentru a colecta statistici în formă concisă prin intermediul unor instrumente de analiză, cum ar fi Google Analytics, GoogleAdwords, Facebook.